Spretigt namn för spretigt förbund

12 May
Sveriges Reklamförbund föreslås bli ”Sveriges kommunikationsbyråer” från den första juli i år. Det är en enad styrelse som lägger förslaget: beslutet är medlemmarnas och fattas på årsmötet i juni. Det är ett motiverat men samtidigt väldigt konstigt förslag, detta. Enligt...
Read more »