I går reklam, pr, design – i dag kommunikation

25 May
Går det på ett enkelt sätt att förklara förändringen av den arena som en kommunikatör och dennes uppdragsgivare – kommersiella aktörer, opinionsbildare med flera – verkar på? Jag tror det: detta är ett försök (och jag hör gärna dina tankar)....
Read more »

Spretigt namn för spretigt förbund

12 May
Sveriges Reklamförbund föreslås bli ”Sveriges kommunikationsbyråer” från den första juli i år. Det är en enad styrelse som lägger förslaget: beslutet är medlemmarnas och fattas på årsmötet i juni. Det är ett motiverat men samtidigt väldigt konstigt förslag, detta. Enligt...
Read more »