Om bloggen

Jag skriver oftast om reklam och design. Men  jag vill inte begränsa mig till att prata om det som brukar avses med “reklam” och “design”. Jag skriver om kommunikation, helt enkelt. Säljande kommunikation, kommersiell kommunikation, kommunikation människor emellan och företag emellan.

På senare tid har bloggen börjat dra mer och mer mot att vara ett digitalt anteckningsblock – låt vara att jag skriver med tanke på en läsare. Däremot är urvalet helt personligt, godtyckligt och delvis ett resultat av mitt dagliga arbete.