Andra veckans Scrum för kreativt team

2 Oct
Scrumboard_todo_flow_week40

Veckans board fredag em. Det mesta är på Done, något kvar i Doing, flera saker på Att göra/Todo.

Denna vecka är andra veckan jag jobbat fokuserat efter Scrum-principer i ett kreativt team. Tillsammans med Anne-Lie Lokko, men utan min kollega i OMS (och i livet) @Ulrika Torberger som varit sjuk :(. För andra veckan i rad har det alltså varit två pers i teamet, förra veckan jobbade Anne-Lie på annan ort.

Men det är rätt bra det med eftersom det innebär en mjukstart. Då hinner jag lära och utveckla i lite lagom format, innan man är sju och allt ska snurra relativt väloljat.

Bananer istället för story points

I Scrum används story-points för att uppskatta vilken insats som behövs för att klara av en uppgift. Story pointsen är inte en fast enhet, de motsvarar till exempel inte tid, utan används mer som enheter för att ge proportionerliga bilder av hur omfattande en uppgift är.
När vi körde vår första Scrum-omgång hade jag glömt termen ”story points”, och vi hittade på vår egen. Därför använder vi ”bananer” istället för story points.

70 bananer på en vecka

Första veckan uppskattade vi att vi skulle klara fem bananer per person och dag, alltså totalt 50 bananer. Efter att vi dragit bort frånvarodagar med mera var vi nere på hälften, 25 bananer.
I princip lyckades vi nå upp till detta redan mitt i veckan, men eftersom vi inte höll oss till reglerna och lade till nya uppgifter under veckan, slutade sprinten (en sprint=en bestämd tidsperiod eller jobbomgång) utan att vi hunnit med de uppgifter vi listat i början av veckan.

Förra veckan kunde vi logga 31 bananer – denna vecka blev det drygt 60. Tyvärr var inte det tillräckligt, vilket syns i burndown-diagrammet.

Förra veckan kunde vi logga 31 bananer – denna vecka blev det drygt 60. Tyvärr var inte det tillräckligt, vilket syns i burndown-diagrammet.

Denna vecka trodde vi att vi skulle hinna sju bananer per person och dag, det vill säga 14 om dagen eller totalt 70 bananer. Det gjorde vi nog också, men precis som förra veckan har vi under veckan fyllt på med nya uppgifter, plus att vissa tasks (=vår term för stories, eller deluppgifter) var felformulerade, vilket innebar att de var svåra att hantera. Resultatet är att vi ändå har några tasks kvar i Todo-kolumnen när veckan är slut: irriterande.

Veckans lärdomar

För att komma framåt behöver vi

  • formulera tasks på ett sätt så att de funkar i sprinten. Det innebär en sak=en task och att omfattande uppgifter måste brytas ner till mindre för att få ett flöde på scrumtavlan.
  • Se till att få in alla uppgifter i backlog-dokumentet så att de kommer upp på tavlan om de ska göras.
  • bättre disciplin kring prioritering
  • bättre disciplin i att göra det som står på tavlan i prioriterad ordning i första hand, andra grejer får vänta

Nästa vecka daily standups

Nästa vecka hoppas jag att vi ska kunna komma igång med daily standups också, för att på så sätt öka hastigheten i scrummen, bli mer samspelade och se till att sprinten hålls uppdaterad.