Mäns utbildning – feministens prio nummer ett #blogg100

1 Feb

dummaman

Detta är ju ett känsligt ämne, men egentligen är det väl så att pojkars/mäns underprestation i skolan, mätt i betyg, borde vara alla sanna feministers nemesis nummer ett?

För något man vet om jämställdhet är att bättre bildade är mer öppna för det.
(Och mindre benägna att ägna sig åt generaliserande stereotyper baserade på “ras”, etnicitet, religion och andra särskiljande egenskaper. Möjligtvis bortsett från handikapp – ”Flytta på dig blindstyre” fnyses åt synskadade av intellektuella likväl som folk som inte gått ut grundskolan.)

Med andra ord: det enklaste sättet att bädda för ett jämlikt samhälle torde vara att se till att killar – precis som tjejer – får en så pass bra utbildning som möjligt och kan ta till sig den.

Det tar väl en tretti år innan det får fullt genomslag.
Men, ser vi inte till att pojkar klarar sin skolgång bättre, skapar vi istället en situation som utesluter jämställdhet i samhället.

Tänk på det, du.