Innovatör, entreprenör, förvaltare: alla måste med

16 Sep

Läste nyligen en intressant krönika om Sveriges bönder. För många duktiga förvaltare blir en bromskloss för innovatörer och entreprenörer, hävdade författaren Sylvia Persson.  Hon menar att eftersom många bönder är duktiga på att suga ur de sista dropparna värde och att genom hårt slit få en levnadsoduglig verksamhet att ändå rulla vidare, stoppar utvecklingen genom att fortsätta arbeta enligt gamla sanningar.

Det är en väldigt intressant analys, tycker jag, som går att applicera på hela näringslivet. Det mest självklara exemplet just nu är kanske Saab, där Muller gång på gång trixar sig förbi närmast oöverstigliga hinder för att hålla liv i ett företag som enligt alla rationella mått spelat ut sin roll. Men förvaltarnas triumf över innovatörer och entreprenörer finns överallt, inom alla branscher.

Visst finns nytänkande, uppfinningsrikedom och entreprenörskap i näringslivet, men många gånger får det för lite utrymme och för lite förståelse. Se till exempel på svenska börs-vd:ar. Vilka vill du sortera in under rubrikerna innovatör och entreprenör? Vilka hamnar under rubriken förvaltare?

Ett grundläggande problem med den här uppdelningen är orden. Ingen vill betrakta sig som förvaltare, alla vill vara entreprenörer eller innovatörer. Förvaltare låter helt enkelt trist.
Men alla tre behövs. Den som skrattar åt förvaltare, borde samtidigt gråta åt innovatören, som kan leverera superba idéer men inte har förmågan att ta det vidare. Eller entreprenören, som klarar av att välja rätt bland många potentiella idéer och ta det från abstrakt idé till affärsverksamhet – men sen tröttnar och aldrig riktigt får njuta frukten av sin sådd.

De olika personlighetstyperna funkar väl också olika bra på en arbetsplats, så som de ofta ser ut idag. Innovatören kan lätt uppfattas som någon utan verklighetskontakt, den där som slänger ur sig idéer men tystnar efter kommentaren “Ja, men om det är så bra, genomför det då”. Så dödar man idéer.
Entreprenören blir lätt en oresonlig jäkel som brinner för sitt projekt men inte ser till helheten, som inte förstår att jo, vi måste fylla i affärsplaner för enskilda projekt, du måste kunna ge en siffra på hur mycket och när det rullar in pengar. Så slår man ihjäl passionen.
Förvaltaren blir tråkpåsen som alltid pratar bottom line, organisation, logistik och annat trist.

Ett företag kräver dock förvaltning. Myndigheter och andra ser till att de alltid har att göra. Vore inte det tillräckligt, ser de gärna till att uppfinna sysslor åt sig själva (se där – innovationskraft!). Därför blir  förvaltarens egenskaper lätta att värdesätta som konkreta för att lösa dagliga problem. Det ger förvaltaren ett försprång gentemot de andra personlighetstyperna (eller personlighetsdragen). Med förvaltare i numerär och mental dominans, förtvinar företagets utvecklarsjälar.

Det här drabbar tyvärr företagens utveckling. Administrationen växer, ofta lavinartat, samtidigt som produktutveckling och utveckling av affärsidéer och processer står stilla.
För att motarbeta detta krävs en tydligare medvetenhet om personlighetsdragen och deras förutsättningar. Företagsledningarna, befolkade av förvaltare, måste organisera företag och verksamhet på ett sätt som öppnar upp för innovatörer och entreprenörer. De måste i större utsträckning ta tillvara de olika personlighetstyperna och ge människor möjligheten att odla sina egenskaper. Till exempel:

• en nyanställd blir på grund av sin korta erfarenhet på företaget en innovatör eller förvaltare. Låt inte den nyanställde lära sig hur det fungerar på företaget – låt den nyanställde berätta hur det borde fungera. Ta tillvara de fräscha ögon en nyanställd har!

Skapa utvecklingsgrupper med bara innovatörer. Låt dem hållas, låt dem använda arbetstid till att drömma. Skicka sedan deras idéer till en grupp med bara entreprenörer, som får värdera och satsa. Håll förvaltarna borta så länge som möjligt, men skicka in dem som stödtrupper när behovet börja komma.

• Acceptera att inte alla kan fylla i TPR-reports. Låt entreprenören slippa lägga tid på administrativ rapportering – krävs det, låt en förvaltare göra jobbet (då blir det mycket bättre gjort ändå).

• Bemanna ditt företag medvetet. Se till att alla tre personlighetsdrag finns tillräckligt representerade. Se till att de finns på rätt ställen. Inse att alla roller behövs – kanske inte idag, men på längre sikt.

• Spirande entreprenörer kan hjälpas att blomma med coaching och utbildning. Det hotar ibland sittande chefer som ogärna ser sin personal gå om – därför måste högre chefer se till att behoven uppfylls.

• Innovatörer behöver ett jämnt inflöde av information. Begränsa inte det. Se till att det finns ett bibliotek, på papper och eller digitalt, med ett brett utbud av tidningar, tidskrifter, böcker, white papers – kanske till och med prylar – som kan inspirera. Se till att det finns tid att använda biblioteket. Det kommer att löna sig.

Och så vidare.

Det är inte enkelt att förändra, förnya eller förvalta. Men är det ett skäl till att inte försöka?