Kan man tävla i intranät?

17 Feb

Ja, det kan man. Nu drar nämligen föreningen RIM, Redaktörer interna medier, igång tävlingen Sveriges bästa intranät.  Jag har fått äran att sitta i juryn tillsammans med Fredrik Wackå och Kicki Strandh.

Min specialitet är ju inte intranät specifikt utan handlar snarare informationspresentation, framför allt i text. Vilket också råkar vara en central funktion för de flesta intranät.

Därför har jag under det senaste året haft flera tillfällen att diskutera intranäts styrkor och brister, bland annat har jag hållit utbildning för intranätsredaktörer och föredrag på intranätskonferens.

Personligen tycker jag att intranätet ofta är en förbisedd marknadsföringskanal. Många investerar i intranät med goda intentioner, tyvärr utan att ha insikt om vilket åtagande det innebär i förvaltning för att få bra avkastning på sin investering.

Dessvärre ligger fokus för intranätsutveckling dessutom väldigt ofta på nya funktioner, som sociala medier i intranätet. När det egentligen borde handla mer om hur du skriver, vad du skriver och att vända perspektivet från sändarcentrerat till mottagarcentrerat. Med andra ord, många försöker köpa fler livbåtar, istället för att laga hålet i båtens skrov.

Därför ser jag fram emot jury-genomgången i Årets intranät. Det kommer att bli intressant att se hur olika företag arbetar med sina nät och hur många som lyckas kombinera bra teknik med bra information och presentation.

Hur ser det ut hos dig – har ditt företag ett intranät som borde vinna i Årets intranät?