Sjukdomar och censurerat sex i Googles söktrender

6 Dec

Insåg precis att Googles söktrends-verktyg ger berättar när folk insjuknar i vad. Åtminstone i vissa fall, som vattkoppor. (Detta med anledning av att de publicerat sin lista över populäraste sökord i dagarna.)

Diagram över söktrenden för "vattkoppor" på Googles sökmotor, svenska sökningar

Andra sökningar som ger intressanta resultat är borrelia, influensa och delvis hårlöss.

Kul va?

En annan talande trend är på ordet “annonser“: en nedåtlutande kurva från 2004 fram till idag.

Den här sökningen över tre tv-program är också talande.

Uppdaterat: fundersam kring om Googles Zeitgeist-lista, alltså listan över populäraste sökningarna, censurerar sökord, kollade jag upp ett som traditionellt sett hävdats varit väldigt populärt: sex. Det visar sig att det är som mest frekvent under juli varje år – mitt under semestern, alltså. Något man också kan fundera kring.

Diagram över antal sökningar på ordet "sex"

Sex – populärast i juli.

Men det visar sig också att jo, Google är inte helt öppet om vad svenskarna söker på i sökmotorn. Titta här på söktrenderna för sex, Facebook (nr 1 på listan) och Swedbank (nr 10 på listan), så ser du att listan är tvättad från oönskade söktermer:

Söktrender för orden sex, facebook och Swedbank i jämförelse

Swedbank är uppenbarligen inte populärare än sex – vilket listan hävdar.

Nej, att svenskarna söker på sex, det är inte okej, verkar det som. Eller vad är förklaringen, Google?

Uppdaterat: Simon Sundén har granskat Googles lista ordentligt och hittar fler konstigheter. Han påpekar också att samma fel – url:er betraktas som sökord – som jag själv stör mig på.