Reklam-doktorn skojar till det

1 Apr

Blott och bart för din skull läser jag då och då Guldäggsbloggen för att kunna leverera russinen ur kakan. Tidigare har jag hittat två sådana.

Här är ett tredje: reklam-doktorn Einar Korpus skojar till det. Men den äran.