Mekonomens reklam är en kreativ lösning

27 Aug

Så var vi där igen. I diskussionen om huruvida viss reklam är kreativ, om kreativ reklam gör ett bättre jobb och så vidare. Den förs just nu i kommentarsfältet till Resumés artikel om Mekonomens reklamfilmer.

Den omdebatterade filmen: kreativ lösning eller inte?

Jag upphörs aldrig att förvånas av hur många frikopplar kreativitet från resultat. En kreativ lösning är en som löser problemet, mer än så är det inte. Att det finns bättre och sämre lösningar är självklart, och visst kan man säga att en bättre lösning är mer kreativ.
Men om en reklam är kreativ eller inte är svårt att se utifrån, det är svårt att bedöma om du inte har bakgrunden. Däremot borde det vara skitlätt att fatta att en lösning som bidragit till en ökning av omsättningen med 17 procent är en bra lösning.

För många verkar det finnas ett antal egenskaper som avgör om en lösning / reklamenhet är kreativ eller inte. Det finns det inte. Det ligger liksom i ekvationen. Tvärtom – sådana egenskaper är väldigt typiskt icke-kreativa, avsedda att skapa en prisvinnande lösning, en lösning som förför en jury. Som kommentaren om att det skulle vara icke-kreativt att använda clip art: ett komplett feltänk. En lösning blir inte mer kreativ bara för att du gör din egen clip art.

Jag är inte alls ensam om dessa åsikter, det framgår tydligt i kommentarerna. Men att diskussionen ens behöver föras förvånar …

Kontaktmannen sammanfattar det egentligen bra. Strävan efter kreativa lösningar handlar om att maximera resultatet av insatsen. Frågan är om Mekonomen faktiskt gör det med sina filmer.