Hårklyveri om meningsskiljaktigheter

5 May

1. Du kanske redan har en idé klar när du kommer till oss …

2. Du kanske har en idé klar redan när du kommer till oss …

Vilken skillnad tycker du att placeringen av ”redan” i meningarna ovan gör? Vilken låter bäst? Finns det en formell skillnad, grammatiskt?

Berätta!