Meningsfullt

15 Jun
Glädjande nog kanske bloggsfärens gemensamma ansträngningar kan ge resultat, trots allt: beslutet om FRA:s utökade rättigheter, lagen som kallas Lex Orwell, fattas på onsdag, men flera bloggare snackar om lätta medvindar och att chansen faktiskt finns att tillräckligt många i...
Read more »

Snart rasar Google

10 Jun
Vill bara ha detta sagt, så att du kan förbereda dig: Google kommer att drabbas av ett kraftigt, ordentligt kraftigt, börspåverkande och PR-byråberikande medialt bakslag inom sex fyra månader. Alltså ett riktigt. Det var allt för nu. UPPDATERAT. Mikael Zackrisson,...
Read more »